21 oct. 2010

Auff dem maul getrumpelt

D. M. Luther de vegades fa servir aquesta expressió per significar que hom es burla d'algú altre. Literalment l'expressió vindria a dir alguna cosa semblant a: "tamborilejar en la boca" (esp. "tamborilear en la boca") d'alguna persona. En llatí es correspon amb l'expressió "os sublinare" (cat. "enllefernar la cara", esp. "pitarrajear la cara") i sempre manté aquest sentit de fer bular o riure's d'algú.
Així doncs, a l'obra Wider das Papstum zu Rom (1545) podem llegir:
"Heisst das nicht fein dem Keiser und Stenden des reichs auff dem maul getrumpelt und gespottet wie der Narren", la qual cosa podríem traduir de la següent manera: "No significa això ben clarament burlar-se i riure's de l'emperador i dels estats de l'Imperi com (si fossin) bufons..."
El Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (DWb) ens diu:
"TRUMPELN / TRÜMPELN, vb. stapfen, trampeln, trippeln, [...] 1) im älteren nhd. besonders in der wendung jem. auf dem maul trumpeln wie jem. auf dem maul (der nase) trumpen (s. d. 1 b) mit dem sinn 'jemand zum narren halten; mit einem machen, was man will, respektlos umgehen' [...] auch in die bedeutung 'beschwindeln, hinters licht führen'..."
O sigui, que també té el sentit de "ensarronar", "enganyar", "aixecar la camisa a alg." (esp. "dar gato por liebre").

No hay comentarios:

Publicar un comentario