13 jun. 2018

25 may. 2018

Nació espanyola... imposada!

Acabo de llegir un article del Sr. Francesc de Carreras a El País. Fa esment a una conferència del Sr. Alfonso Guerra sobre la nació espanyola. I tots dos es proclamen patriotes espanyols però no nacionalistes. Tots dos critiquen, això sí, el nacionalisme català que és el pitjor que pot haver-hi en política a Europa i al món. Guerra i Carreras diuen el mateix que diu un nacionalista català como jo, el que passa que allà on jo dic Catalunya i catalans, ells diuen Espanya i espanyols. Així de senzill, malgrat que no vulguin reconèixer-lo. Anem a pams.
Diu C. que la seva concepció de nació és la que se'n desprèn dels valors de la Revolució Francesa i es fa seguidor de l'abat Sièyes: la nació està formada per tots el ciutadans francesos sota una mateix llei. Quina troballa més estupenda! Jo m'hi apunto. La nació catalana està formada per tots el ciutadans catalans sota una mateixa llei. Oi que ha estat senzill?... ja hem resolt el problema. Però llavors vindrà el Sr. G. i el Sr. C. i diran que molta gent que viu a Catalunya no vol pertànyer a la nació catalana, sinó que volen pertànyer a la nació espanyola, bla, bla, bla. Vaja.... llavors jo dic que, si ampliem el focus, a Espanya hi ha molta gent (almenys a Catalunya) que no vol pertànyer a la nació espanyola, sinó a la catalana. I és en aquesta dinàmica que els patriotes queden retratats per la feblesa dels seus arguments. Perquè Sièyes (i d'altres pensadors polítics de la primera fornada revolucionària europea) contemplaven que els francesos s'afegirien al concepte de nació que ells proposaven de forma voluntària perquè, qui voldria romandre a l'Ancien Régime? No tenien en compte les minories lingüístiques i culturals que hi havia al si de França i, per això, les escoles franceses rebien els seus estudiants dient: "Soyez propre, parlez français". Pot haver-hi un missatge més nacionalista? Si la nació francesa (o espanyola) no es basava en la identitat, perquè les escoles i l'Estat francès en el seu conjunt s'han entestat a fer francesos? "Parlez français", segueixen insistint amb la complaença de l'abat Sièyes. Malgrat que no el vulguin reconèixer, per a ells també era important la identitat i les polítiques que la reforçaven. És la base de l'estat-nació a tot Europa. Però, què es pensen els Srs. C. i G., que els catalans ens mamem el dit i no veiem les coses com són! Que no veiem que sota les grans paraules que escupen contra nosaltres, no hi ha el desig de refermar la identitat espanyola sota una llengua i una bandera igual que a la resta del món? Ai, però si això ho diem els catalans, la fiscalia còrrer a denunciar-nos per delictes d'odi. Aquesta és la gran diferència: Ells tenen un estat i nosaltres no!
Diu C. "La nación de los revolucionarios franceses eran, pues, los franceses mismos, allí residía la soberanía nacional, el fundamento popular del poder, esta es la idea francesa de nación."
I...?
Jo dic el mateix: La nació dels sobiranistes catalans són, doncs, els catalans mateixos,...bla, bla. Cap problema. La qüestió de la identitat vindrà després, com ha vingut després en el cas francès, espanyol, etc. Per què els catalans hem de ser diferents? Només perquè C. i G. no accepten el concepte de nació catalana. Quan els encalces i els posen davant tota la legislació identitària (com no pot ser d'altra manera!) que despleguen els estats, llavors et diuen que es fruit de la llei. Una llei que a nosaltres se'ns imposa i que ells la gaudeixen perquè referma la seva identitat. I jo dic, contra tots ells, que hi ha una nació espanyola i també hi ha una nació catalana, i que si la nació catalana posa èmfasi en els seus trets identitaris (més que d'altres) és perquè la seva identitat està en perill, perquè sense estat propi es veu contínuament amenaçada per una nació amb estat que imposa les seves lleis pel joc de majories. Volen que parlem la nostra llengua en la intimitat o que sigui un "patois", però sense assumir mai que sigui l'expressió natural d'una nació minoritària i minoritzada dins de l'Estat espanyol. Per al catalans l'única sortida que ens deixen és la mort agònica de la nostra llengua i cultura. Ens acceptaran com a membres de la nació espanyola únicament quan deixem de ser catalans. Vet aquí la seva contradicció! Una nació que deixa fora a una part del ciutadans que diuen representar. La seva igualtat de drets és més aviat la uniformització, tots els espanyols tenen el deure de parlar espanyol: No sona això un pèl nacionalista? Especialment, per a aquells que no tenen com a llengua mare l'espanyol...
Que un polític retirat sigui simplista en els seus plantejaments sobre aquesta qüestió, no em sorprèn. Però que tot un professor i catedràtic d'universitat doni uns arguments tan barroers i tan superats per la història, és, si més no, il·lustratiu del ínfim nivell que té l'acadèmia espanyola en constitucionalisme. Tot un desastre!
Sí, perquè la nació -si volem que s'adigui al concepte tradicional- no només és i ha de ser una adscripció voluntària, sinó que a més ha de reflectir la diversitat lingüística i cultural dels seus ciutadans, però en el cas espanyol s'expressa en una llengua i assumeix una cultura que bandeja a la resta de llengües i cultures que també tenen els seus drets com a minories.
A Espanya, simptomàticament, la Revolució Francesa mai no va triomfar. I si la successives revolucions van anant introduint el liberalisme a Espanya, mai va tenir la honestedat intel·lectual i el rigor programàtic que va tenir a França, el model a seguir. El pes de la religió i la tradició ho va impedir. Diríem que les coses van canviar per a què seguissin manant els mateixos d'abans... Una premissa que s'ha acomplert ja masses vegades durant la història d'Espanya. Però els liberals espanyols (d'ahir i d'avui) sí que van comprar tot allò que la RF posava al seu abast per anorrear a les minories. Durant segles han estat incapaços de crear un espai democràtic i de respecte per les minories. Qualsevol pot mirar la història d'Espanya d'època contemporània i veurà fins a quin punt el que dic és cert. Això no és poesia, és una realitat. I la nació catalana va néixer per certificar aquest fracàs. I seguim en la lluita...

12 abr. 2018

Verdades a medias

Uno no sabe qué es peor. Decir una mentira o decir una verdad a medias. Las mentiras, según el refranero, tienen la patas muy cortas y enseguida pueden ser descubiertas, porque se alejan tanto de la realidad que resultan fácilmente detectables. En cambio, las verdades a medias, que son mentira, toman algo de la verdad, lo mezclan, y así resultan mucho más difíciles de descubrir y, por eso, son mucho más perjudiciales y de consecuencias más dañinas. Cuesta oponerse a ellas porque requieren una labor previa que identifique qué hay de verdad y, sobre todo, dónde está la mentira.
Digo esto a cuenta de un artículo que ha publicado hoy el diario El País (12/04/2017) y que firma el afamado escritor Javier Cercas, un intelectual de izquierdas (como él se define) que se titula "Políticos presos, no presos políticos".
Pues bien, el Sr. Cercas, en su artículo, hace un relato del "procés" que sólo tiene en cuenta una parte de la verdad. Tal vez la historia que nos cuenta sea verdad, pero no es toda la verdad, e incluye algunos elementos que son mentira manifiesta. Cercas empieza su relato -como casi todos los intelectuales, periodistas, políticos, etc. unionistas- a partir del 2012-13, pero lo cierto es que se centra casi exclusivamente en los hechos que tuvieron lugar en el Parlament en septiembre del año pasado y lo que vino después. Pero deja de lado y olvida lo que había sucedido con anterioridad a esa fecha, un acontecimiento que explica los sucesos que él narra, le dan una coherencia y una lógica histórica.
Todo comienza con la sentencia del TC que mutila y cercena el Estatuto de Catalunya de 2006. Esa sentencia fue hecha pública en junio de 2010, ¡cuatro años! después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP. Un estatuto que había sido refrendado por los catalanes en  referéndum y por las Cortes Generales españolas.
Hay algunos elementos en esa sentencia del TC que rompieron el pacto constitucional que regía la relación entre la Comunidad Autónoma de Catalunya y el el Estado español, y sobre los cuales ningún intelectual español, ni de izquierdas ni de derechas, dijo nada que pudiera paracerse a una crítica motivada. Fue una sentencia politizada de principio a fin, y la presión del PP hizo que, al final, el tribunal le diera la razón a los que presentaron el recurso. Aconsejaría a Cercas -y a quien quiera- que se repase lo que allí sucedió y que me diga si aquello no huele a un "exitoso autogolpe civil moderno". Tal vez una de las páginas más negras de aquel tribunal (y tiene muchas) fue cuando recusó al magistrado Pablo Pérez Tremps (6 votos contra 5) con la excusa de que no era un juez imparcial ¡por haber realizado un informe para la Generalitat de Catalunya! La verdad es que este magistrado pertenecía al sector progresista y había que quitarlo de en medio como fuera. Y eso se hizo con la presión del PP que entonces comandaba, para estos asuntos, el Sr. Federico Trillo (supernumerario del Opus Dei y costalero de la Ilustre Cofradía cartaginesa del Santísimo y Real Cristo del Socorro). Aquí también hubo un plan (como diría cualquier juez de la Audiencia Nacional), urdido por el PP y los integrantes de lo que podríamos denominar el "Estado profundo" (los altos funcionarios del Estado) para que el Estatuto de Catalunya fuera mutilado como lo fue, y para que todo se hiciera con apariencia de legalidad. De hecho, cuando tú estás en el poder y dominas todos sus resortes no necesitas romper la ley, te basta con cambiar lo que no te gusta o simplemente darle una interpretación distinta a la que la jurisprudencia ha sostenido hasta la fecha. Así de fácil y así se hizo.
A partir de ese momento, hubo decenas de intentos, por parte catalana, de recomponer el pacto roto. Yo mismo he consignado algunos de ellos en este blog. Es importante, no obstante, retener esta idea de pacto, porque es la base de toda democracia moderna. En su origen, en Inglaterra, la democracia parlamentaria nace como un pacto entre la corona y los representantes del pueblo. Es el "covenant", el sacrosanto pacto entre partes dispuestas a regirse por las mismas reglas del juego, que tiene indudables ecos bíblicos y que es la semilla del constitucionalismo moderno. Roto el pacto, y sin interés por recomponerlo desde el Estado, el republicanismo catalán se vio abocado a huir hacia adelante, a elevar el tono y el listón de sus demandas una vez comprobado que el Estado español es irreformable, porque el pacto del 78 ha creado su propia élite de poder, un maridaje de políticos y empresas del IBEX, que no está dispuesta a renunciar a ninguno de sus privilegios. Esta es la causa, querido Cerca, que explica "este cambio", o si lo prefieres una de las principales causas que explican que el catalanismo político se hiciera secesionista. No de la noche a la mañana, sino después de constatar además su nula influencia política en Madrid y, en general, en la política española.
También hay otro tema que el Sr. Cercas menciona y que repiten machaconamente los adalides del constitucionalismo, y es ése de decir que España es uno de los estados más descentralizados no sólo de Europa sino del mundo. Incluso se atreve a decir -sí, sí- que las comunidades autónomas tienen más poder que los länder alemanes. Pero no por mucho repetir esta mentira será verdad. Para demostrarlo, el afamado escritor sólo tiene que considerar y apreciar qué tribunal alemán está viendo la extradición del presidente Puigdemont. Algunos juristas, yo los he escuchado, han comparado la audiencia de Schleswing-Holstein con la audiencia provincial de Zamora. Si el caso fuera a la inversa, es decir, si el "Puigdemont alemán" hubiera sido detenido en Catalunya, no lo dude mi querido Sr. Cercas, el caso se hubiera llevado a la Audiencia Nacional o al Supremo, pero nunca el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya hubiera decidido sobre una euroorden de esta naturaleza. ¡Nunca! Entonces, ¿dónde está la descentralización? La descentralización es algo más que gestionar los recursos que traspasa el Estado, pero éste es otro debate que tampoco quieren abrir las élites españolas. Más bien al contrario, parece que ya hay consenso en recentralizar el poder español. Pues nada, que sigan por ahí...
Con estos elementos se entienden mejor los sucesos que vinieron después y son clave para comprender por qué actuó como actuó el catalanismo político en otoño del año pasado. Si esto no se explica, estaremos ante medias verdades que son, como dijimos antes, las peores mentiras.

8 abr. 2018

La carta conservada más antigua de Martín Lutero

Lutero ingresó en el monasterio de los agustinos eremitas en Erfurt el 17 de julio de 1505. Después de su año de noviciado, se le permitió tomar los votos y fue designado para el sacerdocio. En esta carta, Lutero invita a un amigo mayor a venir a la celebración de su primera misa. Esta es la carta conservada más antigua de Lutero.

A Juan Braun (1)
Erfurt, 22 de abril de 1507

Texto en latín: WA, Br 1:10-11.

Al santo y venerable Juan Braun, sacerdote de Cristo y de María, vicario en Eisenach, mi querido amigo en Cristo.

Saludos(2) en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tendría miedo(3), [mi] amable señor, de perturbar tu amor con mis inoportunas cartas y peticiones, si no considerase el sincero afecto que, con tu amabilidad y tu cordialidad, me has demostrado en toda clase de asuntos y favores. Así que no dudo en escribirte esta breve carta, confiando que, por el amor de nuestra mutua amistad, la escucharás y podrás encontrarla complaciente.
Dios, que es glorioso y santo en todas sus obras, se ha dignado en exaltarme magníficamente -a mí, un pecador miserable y totalmente indigno- llamándome a su sublime ministerio, únicamente en razón de su abundante misericordia. Por eso, tengo la obligación de cumplir fielmente el oficio que me ha sido encomendado para así dar las gracias (al menos en lo poco que sea posible a este polvo) a esta gran sobreabundancia de la divina bondad.
Por tanto, de acuerdo con la decisión de mis padres (4), se ha determinado que debo comenzar este [oficio sagrado] con la ayuda de la gracia divina el cuarto domingo (después de Pascua), que llamamos Cantate (2 may. 1507). Este día ha sido el designado para celebrar mi primera misa ante Dios, ya que resulta apropiado para mi padre. Para esto, amable amigo, te invito humildemente, y tal vez hasta con un punto de atrevimiento. Ciertamente, no lo hago porque me considere en posición de pedirte, por los favores que pueda haberte hecho (que no hay ninguno), que te molestes con el fastidio de [hacer] un viaje así para visitarme, a un hombre pobre y humilde [como yo]; sino que lo hago porque reconocí tu buena voluntad y tu evidente bondad hacia mí cuando te visité el otro día, y muy abundantemente en muchas otras ocasiones.
Así pues, padre carísimo, señor y hermano (el primer título se debe a tu edad y a tu cargo, el segundo a tus méritos y el tercero a tu Orden), hazme el favor de honrarme con tu presencia si el tiempo y tus deberes eclesiásticos o domésticos te lo permiten, y apóyame con tu valiosa presencia y plegaria, para que mi sacrificio sea aceptable ante los ojos de Dios. Puedes traer contigo a mi pariente Conrado [Hutter] (que una vez fue sacristán en la Iglesia de San Nicolás), y a cualquier persona que desees tener como compañero de viaje, siempre que esté libre de obligaciones domésticas y vea bien la visita.
Finalmente, te pido encarecidamente que vengas a nuestro monasterio para quedarte con nosotros por un tiempo (¡no tengo miedo de que te establezcas aquí!) y que no busques otro lugar en los alrededores. Tendrás que convertirte en un cellarius, es decir, un habitante de una celda monástica.
Me despido en Jesucristo, nuestro Señor.

Escrito en nuestro claustro en Erfurt el 22 de abril, el año de [nuestro] Señor 1507

FRAY MARTIN LUTHER
de Mansfeld

No me atrevo a importunar ni a cargar a esas personas excelentes [patronos y directores] del colegio Schalbe, que ciertamente han hecho tanto por mí. Estoy seguro de que no sería apropiado para su posición social y prestigio el ser invitados a un asunto tan poco importante y humilde [como éste], o que se sentirían molestos ante los deseos de un monje que ahora está muerto para el mundo. Además, no estoy seguro y tengo mis dudas de si una invitación les complacería o les molestaría. Así pues, he decidido no decirles nada; pero si tuvieras ocasión, desearía que les expresaras mi gratitud. Adiós.

----------

(1) Juan Braun. Vicario de la Iglesia de Santa María en Eisenach. Lutero mantuvo una cordial relación de amistad durante sus años de estudiante y, posteriormente, siendo ya monje. En 1505 el viejo maestro felicitó a su antiguo pupilo por la obtención de grado de magister. En la carta que aquí presentamos, Fr. Martín le invita a su primera misa y se dirige a él con gran respeto y agradecimiento por el interés paternal que Braun le había mostrado en el pasado. La relación epistolar entre ambos se mantuvo durante muchos años, y parece haber cesado cuando el Reformador se trasladó a Wittenberg. Braun, muy próximo a los círculos humanísticos, se habría matriculado en la Universidad de Erfurt en 1470, y ya en 1499 era descrito como un hombre anciano. Como tenía buenos contactos con el colegio de San Jorge en Eisenach, invitaba a los alumnos a su casa con cierta frecuencia y les prestaba libros. Lutero sería uno de estos estudiantes. Además, seguramente Braun introduciría al joven pupilo en la devoción a Santa Ana, que tanta importancia tuvo en el devenir vital de Lutero (Brecht, 1993: I, 20-21; Roper, 54).
(2) S. D. = S[alutem] D[icit]...
(3) Vereor = "temería", "tendría miedo de", también puede ser: "me preocuparía".
(4) Los superiores de la Orden agustina.